Pazar, 28 Kasım 2021
.
13
Denizli
.
chevron_left chevron_right
GÜNDEM

BARO SEÇİMLERİNİN ERTELENMESİ ANAYASAL DÜZENE AYKIRIDIR.

İYİ Parti Merkezefendi İlçe Sekreteri Avukat Tuğçe KEÇELİ baro seçimlerinin anayasal düzene aykırı olarak ertelenmesinin hakkında basın açıklamasında bulundu.

5795 Toplam Gösterim
BARO SEÇİMLERİNİN ERTELENMESİ ANAYASAL DÜZENE AYKIRIDIR.


Av. Tuğçe KEÇELİ "Çoklu Baro düzenlemesi ile başlayarak, baro seçimlerinin ertelenmesi ile devam eden süreçte günümüz Türkiye’si hukuk sisteminde yaşanan aksaklıkların yavaş yavaş hukuk siteminin içinde de yaşanmaya başladığını, hukukun üstünlüğünü savunan ve yargılamanın sacayağı olan savunma makamının yegâne temsilcisi olan avukatların da siyasi nitelikte olan kararlardan nasibini almaya başladığı ortadadır." dedi.

KANUN EMRETTİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE İLE KANUNA AYKIRI DAVRANDI
Avukat KEÇELİ "1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11.07.2020 tarihli 7249 sayılı yasa ile eklenen Geçici 23’üncü maddesi gereğince, baro genel kurullarının 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılacağını emretmişken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yapılacak olan genel kurullar ertelenmiştir. Oysaki Hukuk Fakültelerinde ilk öğretilen kavramlardan biri normlar hiyerarşisi diğer adı ile hukuk düzeni piramidi kavramıdır. Hukuk düzeninin mutlak koruyucusu olan hâkim, savcı ve avukat adaylarına temel kavram olarak öğretilen şey nedir öncelikle bunu incelemek gerekir. Norm, toplumun belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar veya ilkeler bütünü olmakla birlikte; hukuk sistemimizde karşımıza anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzerleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine hukuk sistemimizde her bir norm arasında ast üst ilişkisi bulunmakla beraber alt normun üst normu aşacak nitelikte düzenleme içermesi mümkün değildir." diyerek açıkladı.

VALİLİK KARARI İLE YASAMA HİÇE SAYILMIŞTIR
Valilik kararıyla, yasanın emredici hükmü ve TBMM’nin yetkisindeki yasa yetkisi hiçe sayılmış, anayasal anlamda suç işlenmiş, AKP’nin on sekiz yıllık iktidar döneminde her alanda olduğu gibi siyasetin üstünlüğü galip gelmiş ve hukuk belirsizliğe itilmiştir. Bu bağlamda pek çok baro tarafından hukuka aykırı karar ile ilgili yargı yoluna gidilmiştir. Yargılama sürecinde vicdanını siyasi çıkarlara teslim etmemiş ve hukukun üstünlüğünü savunan hâkimlerimiz tarafından genelgenin uygulanmasının açıkça hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile genel kurulların ertelenmesine ilişkin kararlar hakkında yürütmenin durdurulması kararları verilmeye başlanmıştır.

GENELGE EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRIDIR
İYİ Parti Merkezefendi ilçe Sekreteri Av. Tuğçe KEÇELİ "Yayımlanan genelgede siyasi partiler ve sendikaların genel kurulları yasak kapsamına alınmaması, genelgenin hemen ardından bazı partilerin kongrelerini gerçekleştirmesi, kongrelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da anayasanın eşitlik ilkesinin de ihlal edildiğini göstermektedir.
Sözde demokrasiyi ve anayasayı savunanların sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, hukuk ilkelerinin siyasi çıkarların arakasına atıldığı ve tüm bunların karşısında durmanın vaktinin geldiği açıktır. Bu sebeple, hem iddia makamının, hem karar makamının, hem de savunmanın yegâne temsilcisi olan avukatların; vicdanını ve hukuku gelecek tüm baskılara rağmen çıkarları üstünde tutması gerekmektedir. Zira saç ayaklarından birinin sallanması tüm hukuk sisteminin yozlaşmasına yol açacaktır." diyerek belirtti.

HUKUK DÜZENİNİ HİÇE SAYANLAR TOPLUM DÜZENİNİ HİÇE SAYACAKTIR
Av. KEÇELİ son olarak "Unutulmamalıdır ki, toplum düzeninin sağlanması için hukuk sisteminin adaletli ve yasalara uygun bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Bugün hukuk sistemini hiçe sayanlar yarın toplum düzenini hiçe sayacaklardır." ifadelerini kullandı

Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE